top of page

Familieopstilling - vejen til større selvforståelse
Jeg har i efterhånden mange år arbejdet med metoden "familieopstilling", og det er blevet et af mine kæreste værktøjer, som jeg ofte tager op af min "værktøjskasse", når jeg afholder sessioner og workshops for mennesker, der søger deres vej i livet - eller leder efter svar på personlige udfordringer.Familieopstilling er en opstilling af din familie


Begrebet familieopstilling skal forstås temmelig konkret, for det jeg reelt gør, når jeg arbejder med denne metode, er at synliggøre klientens livshistorie gennem en helt konkret og fysisk opstilling af familien.

I en workshop-sammenhæng vil deltagerne repræsentere hinandens familiemedlemmer, mens figurer kan agere familiemedlemmer i en 1:1 session.Et levende stamtræ med hemmeligheder, fortrængninger og tragedier


En familieopstilling på en workshop kan sammenlignes med et levende stamtræ. Her arbejdes der ud fra klientens udfordring, en problemstilling eller et ønske om særlig indsigt i en forgangen hændelse.


Med hjælp fra de øvrige deltagere, der repræsenterer familiens medlemmer, stiller klienten sine familiemedlemmer op. Det kan være den nære familie, men det kan også være flere generationer - levende som døde - familiemedlemmer, som inkluderes i opstillingen.

Dette afhænger af klientens udfordring.


Når familiens medlemmer er opstillet, vil facilitatoren (det er mig) stille klienten en række spørgsmål om familien, dens historie og dynamikker.


Ofte fremkommer der hændelser, som en familie har gemt på i årtier - eller tragedier med ulykker, dødsfald eller lignende, som familien ikke har fået bearbejdet.Fortidens hændelser er nutidens sår


Hændelser som disse, kan sætte sig som sår i en familie, blive et tabu eller en hemmelighed, der ikke tales om. Det blive som stenen i skoen, der blot gnaver og gnaver.


Fysisk og mentalt kan det give sig udslag i, at nutidens medlemmer af familien, kan udvikle sygdomme, mentale ubalancer eller - som det oftest viser sig - har ualmindeligt svært ved at finde deres plads i livet.


Et eller flere af familiens medlemmer kommer måske til at kæmpe med mislykkede forhold, besværlige relationer, misbrug, har svært ved at begå sig socialt, har destruktive mønstre - eller som rigtig mange oplever det: At fare vild i eget liv. At længes efter en forandring, som de ikke kan definere.Familieopstilling er vejen til større selvforståelse


Når en klient i en familieopstilling får indsigt i familien og dens historie, vil vedkommende også få indsigt i sig selv. En familie er et system af energifelter, der fungerer i en indbyrdes orden.


Dette bliver klienten opmærksom på i en session med familieopstilling. Det kan åbne op for stor indsigt i egen problematikker, og tit ser jeg, at denne indsigt baner vejen for, at klientens udfordring lindres - og med tiden kan forsvinde eller accepteres - og dermed gøre det muligt at leve livet til fulde.Interesseret i familieopstilling?


Til november starter jeg forløbet "Sæt spot på din livshistorie med familieopstilling" som er et forløb, der sætter fokus på familiens kraft - og den healende effekt det kan have at sætte spot på din familiehistorie.


Vi ser på dine specifikke familiære forhold i relation til en udfordring du oplever i dit liv. Vi arbejder med din personlige udvikling væk fra udfordringer og problematikker og hen mod det sted i livet, hvor du kan stå stærkt i dig selv og blomstre.

Du er hjertelig velkommen.


Bedste hilsner

Maibritte

76 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Комментарии


bottom of page