top of page

Persondatapolitik

Soulwork v/Maibritte Allsand

PERSONDATAPOLITIK

Jeg byder dig som klient indenfor hos Soulwork v/Maibritte Allsand, Østergade 2b, 3600 Frederikssund.

I forbindelse med dit besøg hos mig, kan det være nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig i forbindelse med dit forløb hos mig. 

 

Dit privatliv er det vigtigste. Med disse opdateringer er vi nu i overensstemmelse med de høje standarder for privatlivspolitik, som er blevet introduceret gennem EU’s persondataforordning også kendt som General Data Protection Regulation (GDPR). Loven træder i kraft den 25. maj.​

 

Jeg har udarbejdet Soulwork, v/Maibritte Allsand privatlivspolitik, så den er mere overskuelig for dig og samtidig imødekommer de nye juridiske krav i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR).​

Behandling af dine personoplysninger

 

Når du opretter dig som klient i mit online booking system eller kommer på klinikken til dit første besøg, bliver du bedt om din samtykke til at Soulwork v/Maibritte Allsand må indsamle og behandle dine personoplysninger. Personoplysninger kan omfatter følgende typer:

  • Navn og Efternavn

  • Adresse 

  • E-mail adresse  

  • Kontaktinformation

Du har selvfølgelig ret til indsigt i, hvad jeg har registreret af oplysninger på dig, samt til at få rettet eller slettet eventuelle forkerte oplysninger. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Soulwork v/ Maibritte Allsand maibritteallsand@gmail.com

 

Der kan i forbindelse med livsvejledning hos Soulwork/ved Maibritte Allsand være behov for, at jeg notere personlige oplysninger omkring dine helbredsmæssige forhold til brug for journalførelse.

 

Journalen er din sikkerhed som klient hos mig. Journalen dokumenterer hvad der er foregået i behandlingen.

Jeg har pligt til at opbevare alle dine oplysninger sikkert og fortroligt. Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

 

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Fysisk materiale der indeholder patientoplysninger opbevares aflåst.

 

Kommunikation af elektroniske patientoplysninger sker over sikre forbindelser. Patientoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af klinikken beskyttes med kryptering.

 

Klinikkens IT-leverandør har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. IT-leverandøren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af patientoplysningerne. Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde, som sikrer mulighed for, at oplysningerne kan genskabes.

IT-leverandøren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til klinikken, der dokumenterer, at leverandøren handler i overensstemmelse med gældende personlov.

 

PERSON OG PATIENTOPLYSNINGER

Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1.​

 

WEBSITET EJES OG PUBLICERES AF:

Soulwork v/ Maibritte Allsand

Østergade 2b

3600 Frederikssund

TELEFON: +45 60461462

EMAIL: maibritteallsand@gmail.com

CVR.NR: 29289948

 

COOKIES

Hvis du skriver en kommentar på mit websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

 

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

 

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

 

INDSIGT OG KLAGER

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte os- Efter autorisationslovens §24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

bottom of page